• Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od frontu
  Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od frontu

 • Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od ul. Abpa A.J. Nowowiejskiego
  Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od ul. Abpa A.J. Nowowiejskiego

 • Widok kościoła św. Jana Chrzciciela ul. Ostatniej
  Widok kościoła św. Jana Chrzciciela ul. Ostatniej
 • Figura Jezusa Miłosiernego na dziedzińcu kościoła
  Figura Jezusa Miłosiernego na dziedzińcu kościoła

 • Ołtarz główny i dwa boczne w kosciele św. Jana Chrzciciela
  Ołtarz główny i dwa boczne w kosciele św. Jana Chrzciciela
 • Św Jan Chrzciciel Patron parafii
  Św Jan Chrzciciel Patron parafii
 • Zmartwychwstanie-Pusty Grób - kościół sw. Jana Chrzciciela
  Zmartwychwstanie-Pusty Grób - kościół sw. Jana Chrzciciela
 • Złóbek-Boże-Narodzenie-2016
  Złóbek-Boże-Narodzenie-2016
 • Grób Pański_2017
  Grób Pański_2017
 • Żłóbek Boże Narodzenie - 2017 rok
  Żłóbek Boże Narodzenie - 2017 rok

   

   

 • Ciemnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku 2018
  Ciemnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku 2018
 • Grób Pański - 2018
  Grób Pański - 2018
 • Boże Narodzenie - szopka z 2018 r
  Boże Narodzenie - szopka z 2018 r
 • Grób Pański 2019 rok
  Grób Pański 2019 rok
 • obraz Jezusa Miłosiernego w prezbiterium kościoła św. Jana Chrzciciela
  obraz Jezusa Miłosiernego w prezbiterium kościoła św. Jana Chrzciciela
 • Wnętrze kościoła - Boże Narodzenie-2015
  Wnętrze kościoła - Boże Narodzenie-2015
 • Złóbek-Boże-Narodzenie-2015
  Złóbek-Boże-Narodzenie-2015
 • Chrzcielnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku
  Chrzcielnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku

 • Ołtarz boczny Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia
  Ołtarz boczny Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia

 • Ołtarz boczny św. Antoniego
  Ołtarz boczny św. Antoniego

Bierzmowanie - przygotowanie

 

Sakrament Bierzmowania - przygotowanie

 1. Sakrament Bierzmowania jest jednym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Każdy ochrzczony może i powinien przyjąć ten sakrament, gdyż bez niego wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione.                                                                    
 2. Sakrament Bierzmowania udziela przyjmującemu daru samego Ducha Świętego, głębiej zakorzenia go w Bożym synostwie, ściślej jednoczy z Chrystusem, udoskonala jego więź z Kościołem, udziela mu specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia wiary, jej obrony słowem i czynem, a także do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydził się Krzyża.    
 3. Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania ma na celu doprowadzenie kandydata do „głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniami, darami, natchnieniami, aby […] lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność”. Jego celem jest także wychowanie do „przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej”.
 4. Przygotowanie do Bierzmowania to udział w nauczaniu religii (katechezie szkolnej) oraz w katechezie parafialnej poprzedzającej przyjęcie bierzmowania. Kandydat do bierzmowania powinien zatem regularnie uczęszczać na lekcje religii w szkole, w której pobiera naukę, a także uczestniczyć w życiu Kościoła przez udział niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz w nabożeństwach.
 5. Uprzywilejowanym miejscem przygotowania bliższego i bezpośredniego do sakramentu Bierzmowania jest parafia zamieszkania, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła.
 6. W parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku na początku roku szkolnego (miesiąc wrzesień) uczniowie klas III gimnazjum i uczniowie starsi, oraz dorośli, którzy nie byli bierzmowani, zgłaszają w kancelarii parafialnej swoją wolę przygotowania do przyjęcia sakramentu Bierzmowania.
 7. Kandydaci do Bierzmowania w ciągu roku szkolnego (od października), uczestniczą w życiu religijnym (niedzielna Msza św. i nabożeństwa roku liturgicznego) oraz w katechezie parafialnej (spotkania niedzielne raz w miesiącu), przygotowując się do godnego przyjęcia sakramentu Bierzmowania.       .