Pacierz Poranny

Panie, oto zaczyna się nowy dzień. Widzę i słyszę, czuję, ze żyję. Dziękuję Ci za ten nowy, kolejny dzień. Może już ostatni… Dziękuję Ci za tę noc, za jej ciemność i spokój, za sen i tych kilka godzin odpoczynku, które tak szybko przeminęły, jak jedna chwila. Dziękuję  Ci za ludzi, których postawisz przy mnie dziś, których spotkam dzisiejszego dnia… Przyjmij do Światłości Wiekuistej tych, którzy nie doczekali dzisiejszego dnia…

Proszę Cię Panie, o dobry dzień dla mnie i dla innych… Wspieraj mnie Swoją łaską i opieką moich patronów, a zwłaszcza mego Anioła Stróża. Oddal ode mnie wszelkie zło, zachowaj mnie od grzechu, nie wypuszczaj ze Swej Ojcowskiej Ręki. Daj mi siły do godnego przeżycia całego dnia, całej doby-w Tobie i z Tobą, daj bym uczynił dziś jak najwięcej dobra, jak najwięcej wykonał dobrych uczynków z miłością. Utwierdź moją wiarę, umocnij moją nadzieję.

Ofiaruję Ci wszystkie moje dzisiejsze cierpienia, chorobę, moje zmartwienia i smutki, moje narzekania i słabości - przyjmij je jako wynagrodzenie za moje grzechy….Panie dziękuję Ci za moje słabości, bo moc w słabościach się doskonali. Ofiaruje Ci wszystkie krzyże dnia dzisiejszego w intencji Kościoła, Papieża, biskupów, kapłanów, pielgrzymów, lekarzy, pielęgniarek, rodziców, dziadków i rodzeństwa, sąsiadów i znajomych, a także w intencji nawrócenia grzeszników… Amen