W najbliższy  czwartek, 12 maja będziemy przeżywać doroczny dzień eucharystyczny w naszej parafii. Rozpocznie się ten dzień  Mszą św. z kazaniem o godz. 7.00 i zakończy Mszą św. o godz. 18.00 i nabożeństwem majowym. W czasie całodziennej adoracji Najśw. Sakramentu będzie czas wspólnej modlitwy: o godz. 9.00 modlitwa Różańcowa – zapraszamy szczególnie Koła Różańcowe,  o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja prowadzona przez grupę pokutną. A od godz. 17.00  adorację Najśw. Sakramentu będzie prowadziła grupa Odnowy w Duchu Świętym hrystus Sługa". Jak pisał św. Alfons Maria de” Liguori: „Wśród różnych praktyk pobożnych adoracja Jezusa sakramentalnego jest pierwsza po sakramentach, najbardziej miła Bogu i najbardziej pożyteczna dla nas” Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich parafian na wspólną i osobistą modlitwę podczas godzin czuwania przed Najśw. Sakramentem w czwartek 12 maja. 
 
 
 
Adoracja-05-2022.jpg