• Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od frontu
  Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od frontu

 • Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od ul. Abpa A.J. Nowowiejskiego
  Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od ul. Abpa A.J. Nowowiejskiego

 • Widok kościoła św. Jana Chrzciciela ul. Ostatniej
  Widok kościoła św. Jana Chrzciciela ul. Ostatniej
 • Figura Jezusa Miłosiernego na dziedzińcu kościoła
  Figura Jezusa Miłosiernego na dziedzińcu kościoła

 • Ołtarz główny i dwa boczne w kosciele św. Jana Chrzciciela
  Ołtarz główny i dwa boczne w kosciele św. Jana Chrzciciela
 • Św Jan Chrzciciel Patron parafii
  Św Jan Chrzciciel Patron parafii
 • Zmartwychwstanie-Pusty Grób - kościół sw. Jana Chrzciciela
  Zmartwychwstanie-Pusty Grób - kościół sw. Jana Chrzciciela
 • Złóbek-Boże-Narodzenie-2016
  Złóbek-Boże-Narodzenie-2016
 • Grób Pański_2017
  Grób Pański_2017
 • Żłóbek Boże Narodzenie - 2017 rok
  Żłóbek Boże Narodzenie - 2017 rok

   

   

 • Ciemnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku 2018
  Ciemnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku 2018
 • Grób Pański - 2018
  Grób Pański - 2018
 • Boże Narodzenie - szopka z 2018 r
  Boże Narodzenie - szopka z 2018 r
 • Grób Pański 2019 rok
  Grób Pański 2019 rok
 • obraz Jezusa Miłosiernego w prezbiterium kościoła św. Jana Chrzciciela
  obraz Jezusa Miłosiernego w prezbiterium kościoła św. Jana Chrzciciela
 • Wnętrze kościoła - Boże Narodzenie-2015
  Wnętrze kościoła - Boże Narodzenie-2015
 • Złóbek-Boże-Narodzenie-2015
  Złóbek-Boże-Narodzenie-2015
 • Chrzcielnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku
  Chrzcielnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku

 • Ołtarz boczny Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia
  Ołtarz boczny Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia

 • Ołtarz boczny św. Antoniego
  Ołtarz boczny św. Antoniego

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Kyrie, elejson.      Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas.      Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,      zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,     zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,     zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego,           zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,         zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,        zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, świątynio Boga,         zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,     zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,        zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,     zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,      zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,        zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,    zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,     zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,    zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,        zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,      zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,          zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,     zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, źródło życia i świętości,       zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,      zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, zelżywością napełnione,      zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,    zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,      zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, włócznią przebite,      zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,   zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,   zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,         zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,    zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,     zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,   przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,   wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,   zmiłuj się nad nami.

K. Jezu cichy i pokornego serca.

W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, † daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia, * i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.