• Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od frontu
  Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od frontu

 • Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od ul. Abpa A.J. Nowowiejskiego
  Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od ul. Abpa A.J. Nowowiejskiego

 • Widok kościoła św. Jana Chrzciciela ul. Ostatniej
  Widok kościoła św. Jana Chrzciciela ul. Ostatniej
 • Figura Jezusa Miłosiernego na dziedzińcu kościoła
  Figura Jezusa Miłosiernego na dziedzińcu kościoła

 • Ołtarz główny i dwa boczne w kosciele św. Jana Chrzciciela
  Ołtarz główny i dwa boczne w kosciele św. Jana Chrzciciela
 • Św Jan Chrzciciel Patron parafii
  Św Jan Chrzciciel Patron parafii
 • Zmartwychwstanie-Pusty Grób - kościół sw. Jana Chrzciciela
  Zmartwychwstanie-Pusty Grób - kościół sw. Jana Chrzciciela
 • Złóbek-Boże-Narodzenie-2016
  Złóbek-Boże-Narodzenie-2016
 • Grób Pański_2017
  Grób Pański_2017
 • Żłóbek Boże Narodzenie - 2017 rok
  Żłóbek Boże Narodzenie - 2017 rok

   

   

 • Ciemnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku 2018
  Ciemnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku 2018
 • Grób Pański - 2018
  Grób Pański - 2018
 • Boże Narodzenie - szopka z 2018 r
  Boże Narodzenie - szopka z 2018 r
 • Grób Pański 2019 rok
  Grób Pański 2019 rok
 • obraz Jezusa Miłosiernego w prezbiterium kościoła św. Jana Chrzciciela
  obraz Jezusa Miłosiernego w prezbiterium kościoła św. Jana Chrzciciela
 • Wnętrze kościoła - Boże Narodzenie-2015
  Wnętrze kościoła - Boże Narodzenie-2015
 • Złóbek-Boże-Narodzenie-2015
  Złóbek-Boże-Narodzenie-2015
 • Chrzcielnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku
  Chrzcielnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku

 • Ołtarz boczny Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia
  Ołtarz boczny Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia

 • Ołtarz boczny św. Antoniego
  Ołtarz boczny św. Antoniego

Rekolekcje adwentowe 2017-12-07

 

rekolekcje adwentowe 5 1W parafii św. Jana Chrzciciela w tym roku rekolekcje adwentowe poprowadził ks. dr Wojciech Kućko, pracownik Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej.

Ks. Wojciech zaproponował wiernym na czas rekolekcji - refleksje nad przykazaniami Bożymi. W tym pochylenie się w sposób szczególny nad trzema przykazaniami  pierwszym, czwartym i dziesiątym. Skłaniając wiernych do spojrzenia na te przykazania nieco w nowym świetle i weryfikacji ich w swoim życiu. 

W nawiązaniu do wizji Ezechiela ks. Wojciech, proponuje przyjąć dekalog – dziesięć przykazań Bożych – jako życiodajną wodę – w pozytywnym odczuciu - nie jako zbiór nakazów ale drogowskazów – dzięki którym nasze życie może nabrać innej wartości. Tak jak niezbędna do życia jest pitna woda, tak w życiu duchowym – niezastąpiona jest Woda Życia, której źródłem jest sam Bóg.

W nawiązaniu do pierwszego przykazania: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną”, ksiądz rekolekcjonista skłania nas do zadania sobie pytania, jaka jest nasza wiara i czy się przekłada na nasze życie. Czy bożki, które sami w życiu stwarzamy, a są nimi najczęściej pieniądze, druga osoba, podróże, używki, praca, czy aby one nie przysłaniają nam prawdziwego Boga. Ksiądz rekolekcjonista wywołuje w nas pytanie: Jaka jest nasza wiara?

70 % Polaków uważa, że rozstrzygnięcie dobra i zła w ich życiu to prywatna sprawa każdego człowieka i do tego nie potrzebne są żadne nakazy.  Natomiast 18 % Polaków uważa, że katolickie zasady moralności, to jest wystarczająca postawa moralności.  74 % ludzi w Polsce uważa, ze religia nie musi nakazywać słusznych zasad moralnych. Co mogłoby oznaczać, że poza chrztem, pierwszą komunią, ślubem i pogrzebem, religia nie musi mieć wpływu na nasze życie (?)

Odwołując się do rzeczywistości, do faktów, statystyk i deklaracji ludzi wierzących w Polsce możemy mówić o kryzysie wiary, o kryzysie rozumienia małżeństwa i rodziny oraz o kryzysie powołań kapłańskich, co wyrażnie uświadamia nam ks. Wojciech w swoim przekazie w czasie pierwszego dnia rekolekcji. Podkreśla, że kryzys wiary skupia się w soczewce kryzysu rodziny, małżeństwa. Widzimy to naocznie, jak z jednej strony kwestionuje się katolicką wizje małżeństwa i rodziny a z drugiej próbuje budować się nowe formy związków, nazywając je również małżeństwami. Widzimy również jak wśród katolików zmniejsza się przekonanie, że małżeństwo ma jakąś wartość. W Polsce, przytaczał statyczne dane ks. Wojciech, ok. 200 tys. małżeństw zawiera rocznie śluby, co w stosunku do 5 lat wstecz, daje obecnie wynik 50 tys. mniej zawartych małżeństw. Z 200 tys.  zawartych małżeństw w ciągu roku - 2/3 ślubów notuje się jako śluby kościelne a 1/3 to  śluby cywilne. W województwie zachodnio - pomorskim statystyczne dane wskazują na przeszło 50 % ślubów cywilnych. Przytoczone fakty, które wspomina ks. Wojciech świadczą o poważnym kryzysie sakramentu małżeństwa. Ludzie nie są przekonani o tym, że sakrament małżeństwa, może mieć pozytywny wpływ na małżeństwo, na jakość życia małżeńskiego, że sakrament może umocnić ich wierność, nierozerwalność. Dzisiaj wielu ludzi nie chce zawierać ślubów w kościele, wiele też dopuszcza rozejście się - rozpad małżeństw już po kilku - 5, 10 latach.  Kryzys wiary objawia się zarówno w Polsce, jak i w Europie oraz w świecie. Coraz więcej jest ludzi starszych, "bezpłodnych" bo nie mają w sobie życia - ludzie ci nie mają w sobie entuzjazmu, takiego ducha, który badałby sumienia tych ludzi. Kryzys wiary dotyka różne sfery naszego życia. Co możemy zrobić? – padło pytanie z ust ks. rekolekcjonisty. I natycmiast pojawiła się podpowiedź, abyśmy jako wierni, dążyli do przezwyciężenia tych kryzysów. Przez zweryfikowanie swojego osobistego życia, przez świadectwo naszego życia, abyśmy innych zachwycali, aby inni patrząc na nasze życie mogli zachwycać się naszą postawą pełną wiary i zadawali nam pytania. I wreszcie, abyśmy sami snuli refleksje nad swoim życiem i zadawali pytania jak żyć, aby taki stan osiągnąć. Receptą na takie życie, kontynuuje dalej ks. Wojciech jest troska o drugiego człowieka, dotarcie do ludzi, którzy są poranieni, chorzy, którzy doświadczyli jakiegoś zła w swoim życiu. Przytaczając słowa papieża Jana Pawła II, nie należy odwracać się od tych ludzi, aby oni nie stali się jeszcze gorsi. Inne formy przezwyciężenia wspomnianego kryzysu to modlitwa o liczne, dobre powołania kapłańskie i zakonne – musimy się modlić za tych, którzy umacniają naszą wiarę - puentue swoje kazanie ks. Wojciech.