• Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od frontu
  Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od frontu

 • Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od ul. Abpa A.J. Nowowiejskiego
  Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od ul. Abpa A.J. Nowowiejskiego

 • Widok kościoła św. Jana Chrzciciela ul. Ostatniej
  Widok kościoła św. Jana Chrzciciela ul. Ostatniej
 • Figura Jezusa Miłosiernego na dziedzińcu kościoła
  Figura Jezusa Miłosiernego na dziedzińcu kościoła

 • Ołtarz główny i dwa boczne w kosciele św. Jana Chrzciciela
  Ołtarz główny i dwa boczne w kosciele św. Jana Chrzciciela
 • Św Jan Chrzciciel Patron parafii
  Św Jan Chrzciciel Patron parafii
 • Zmartwychwstanie-Pusty Grób - kościół sw. Jana Chrzciciela
  Zmartwychwstanie-Pusty Grób - kościół sw. Jana Chrzciciela
 • Złóbek-Boże-Narodzenie-2016
  Złóbek-Boże-Narodzenie-2016
 • Grób Pański_2017
  Grób Pański_2017
 • Żłóbek Boże Narodzenie - 2017 rok
  Żłóbek Boże Narodzenie - 2017 rok

   

   

 • Ciemnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku 2018
  Ciemnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku 2018
 • Grób Pański - 2018
  Grób Pański - 2018
 • Boże Narodzenie - szopka z 2018 r
  Boże Narodzenie - szopka z 2018 r
 • Grób Pański 2019 rok
  Grób Pański 2019 rok
 • obraz Jezusa Miłosiernego w prezbiterium kościoła św. Jana Chrzciciela
  obraz Jezusa Miłosiernego w prezbiterium kościoła św. Jana Chrzciciela
 • Wnętrze kościoła - Boże Narodzenie-2015
  Wnętrze kościoła - Boże Narodzenie-2015
 • Złóbek-Boże-Narodzenie-2015
  Złóbek-Boże-Narodzenie-2015
 • Chrzcielnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku
  Chrzcielnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku

 • Ołtarz boczny Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia
  Ołtarz boczny Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia

 • Ołtarz boczny św. Antoniego
  Ołtarz boczny św. Antoniego

Adwentowe Rekolekcje Kerygmatyczne - relacje

 

Logo Koci w 1W parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku w dniach 6-8 grudnia 2015 r. odbyły się Adwentowe Rekolekcje Kerygmatyczne. Rekolekcje poprowadził ks. Rafał Winnicki–duszpasterz diecezjalny SNE wraz z Ekipą kerygmatyczną na czele z dr Iwoną Zielonką Konsultantem ds. Nowej Ewangelizacji w diecezji płockiej przy współpracy z ks. prof. dr hab. Ireneuszem Mroczkowskim- profesorem WSD.

Najważniejszy cel rekolekcji–osobiste spotkanie uczestników z Jezusem Chrystusem, Bogiem, Panem Żyjącym, Królem Miłosierdzia, można sądzić, że został w większości osiągnięty. Parafianie i sympatycy świętojańskiego kościoła licznie przybyli na adwentowe rekolekcje kerygmatyczne. Wyrażając tym samym wolę przemiany swoich serc, stanięcia w prawdzie przed Bogiem jedyną Miłością w pełnym zaufaniu Jego nieskończonemu Miłosierdziu aby z pomocą Ducha Świętego. przyjąć Jezusa jako jedynego Pana, powierzając Mu ster swojego życia.

W postawie otwartości na Słowo Boże przeszliśmy przez kolejne etapy rekolekcji, rozśpiewani, zasłuchani w Słowo Boże i świadectwa osób świeckich z ekipy kerygmatycznej, które przemawiały do naszych serc dzieląc się z nami doświadczeniem wiary w swoim życiu.

W czasie rekolekcji Słowo Boże głoszone było w kazaniach ks. Rafała Winnickiego i ks. prof. Ireneusz Mroczkowskiego oraz w konferencjach wygłaszanych przez dr Iwonę Zielonkę i ks. Rafała. Rekolekcje przebiegały w swoistym charakterze, w sposób interaktywny z wykorzystaniem metafor. Bardzo obrazowo ukazany w został grzech w przedstawieniu pantomimicznym w wykonaniu Eli i Rafała członków ekipy kerygmatycznej. Jako coś co uwiera przeszkadza, podobnie jak kamyk w bucie. (patrz fotorelacje z adwentowych rekolekcji kerygmatycznych).

W kolejnych etapach rekolekcji usłyszeliśmy wiele nt.  Bożej Miłości ale też i grzechu, który oddala nas od Boga, niszczy nas od środka. Z jednej strony grzech, przedstawiony bardzo obrazowo jako „kamyk”, który uwiera w bucie, który okalecza nas, skupia uwagę na sobie, z drugiej Boże Miłosierdzie i obraz Boga pełnego miłości, który ciągle wysuwa Swoją pomocną dłoń w naszym kierunku, dłoń na której wyryte są nasze imiona. Przez przypowieść o  „Kobieie poszukującej zagubionej drachmy” (10 gr.)* Łk. 15,8-10. (kobieta tutaj symbolizuje –Boga a drachma – to wierni, którzy się zagubili) ks Rafał próbował uzmysłowić nam uczestnikom rekolekcji jak ważni jesteśmy dla Boga. Bóg, który zna nas po imieniu jest wstanie zrobić wszystko aby pozyskać naszą miłość: oddaje swojego jedynego Syna na śmierć aby uratować ludzkość od zagłady, od śmierci. Jako przykład ojcowskiego oddania posłużył film, który mogliśmy obejrzeć w czasie rekolekcji. Bóg – Ojciec aby nas wybawić od skutków grzechu pierworodnego, aby dać nam Życie wieczne ofiaruje swojego Syna na męczeńską śmierć. Bóg pojednał świat ze sobą przez śmieć i Zmartwychwstanie Swojego Syna. Bóg wychodzi naprzeciw naszej słabości posyła nam Ducha świętego. To w konfesjonale ma miejsce rozgrzeszenie grzechów mocą Ducha świętego. Najwięcej Bożego Narodzenia jest w Sakramencie Pojednania, to tu doświadczamy Miłosierdzia Bożego. Bóg nieustannie nam wybacza, jest niezawodny. Wystarczy tylko powiedzieć Bogu tak – „wchodzę w to” (patrz fotorelacje z rekolekcji). Podczas rekolekcji mogliśmy to wyrazić fizycznie (wejść w serce z napisem wchodzę w to) i powiedzieć głośno, że chcemy powierzyć ster swojego życia Bogu aby on mógł działać w naszym życiu, a czasami nawet przewrócić nasze życie do góry nogami.

Przykłady Bożego działania w swoim życiu przedstawili w czasie rekolekcji: Maria, Rafał i Andrzej - dzielili się z nami swoim doświadczeniem wiary, spotkaniem żywego Boga na własnych ścieżkach życia, wychodzeniem z grzechu, zmartwychwstaniem ze swojego „paraliżu”, wchodzeniem na „schody prowadzące do nieba”, uzdrowieniem duszy a niekiedy i ciała. Podzielili się z nami również swoim doświadczeniem wzrastania w wierze we wspólnocie. Wskazywali w swoich świadectwach jak bezgranicznie należy zaufać Bogu Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu tak jak to czyniła Maryja - Bogurodzica. Zasłuchana w Słowo Boże, przyjęła Je i rozważała w swoim sercu. To z Maryją została podjęta ewangelizacja naszej parafii, przygotowania naszych serc na osobiste spotkanie z Nowonarodzonym Bogiem w osobie Jezusa.

Podczas rekolekcji mogliśmy skorzystać ze spowiedzi oczyścić nasze serca, poprawić relacje z Bogiem Ojcem, stanąć w prawdzie, przywrócić godność Dzieci Bożych. Wychodzenie z grzechu zaczyna się w konfesjonale, podkreślali niejednokrotnie rekolekcjoniści. Ks. prof. Ireneusz Mroczkowski przytoczył treść pięknej modlitwy ułożonych przez młodych adeptów kapłaństwa do odmawiana przez spowiedników przed udaniem się do konfesjonału. Ksiądz profesor podkreślał, że spowiednikom potrzebne jest Boże światło i Boża miłość, mądrość i cierpliwość bowiem dzięki tym darom kapłan będzie mógł dobrze ocenić stan duszy penitenta, pouczyć go i obdarzyć Bożym Miłosierdziem.

 Maryja rekolekcjeTeraz po sakramencie pokuty i pojednania nasze serca na nowo mogą bić dla Jezusa i dla Maryi. Nawiedzenie Maryi – w kopii Jasnogórskiego obrazu będziemy przeżywać w parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku w przyszłym roku 2016-06-06 Rekolekcje Kerygmatyczne mają przygotować nas parafian na spotkanie z naszą Niebieską Matką, Pośredniczką i Szafarką Łask.

W czasie rekolekcji mocno wybrzmiało to jak ważna w życiu Kościoła i Parafii jest wspólnota i jej rola w formacji naszej wiary. Wspólnota niesie nas do Chrystusa, w wspólnocie lepiej poznajemy Boga i siebie.

Wyrzekając się grzechu w postawie stojącej, zaproszeni do przyjęcia Jezusa jako naszego Pana bez wahania odnowiliśmy wspólnie przyrzeczenie chrzcielne i wyznaliśmy wiarę w jedynego Boga Jezusa Chrystusa naszego Pana. Teraz Boża Miłość została rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego. Podczas rekolekcji przywołaliśmy Ducha Świętego z prośbą aby rozświetlił „nasze ciemności”. Rekolekcjoniści przypomnieli uczestnikom, że nasze serca są świątynią Ducha Świętego Moc jest w Jezusie, który działa w nas, przez Sakramenty: Chrztu, Bierzmowania, przez Sakrament Kapłaństwa, Sakrament Pokuty i Pojednania. Przyjęcie Jezusa jako jedynego Pana pozwala nam pokonać grzech. Wielokrotnie podczas tych rekolekcji mogliśmy się zastanowić kim dla nas jest Jezus? Jakie miejsce zajmuje w naszym życiu? Co czy kto spycha Jezusa na dalsze miejsce w naszym życiu? Jakim bożkom ulegamy? Komu, czy czemu hołdujemy w naszym życiu? Co nas odciąga od Boga? Co możemy zmienić w naszym życiu aby poprawić relacje z Bogiem? I usłyszeliśmy, że z pomocą naszej słabości przychodzi Duch Święty, rozświetla zakamarki naszego życia. Wyzwala nas z naszych zranień, chęci zemsty, władzy, chwały sobie, pychy, wyzwala od uzależnień: z alkoholu, hazardu, seksualności, Internetu, i innych. Konfrontacja z rzeczywistością będąc w jedności z Bogiem - Jezusem Chrystusem Panem naszym przez Ducha Świętego – może mieć inny wymiar, usłyszeliśmy, że świat możemy zobaczyć z innej perspektywy – z perspektywy Miłości – w wolności Dzieci Bożych.

Logo NEKażdy uczestnik rekolekcji mógł ogłosić 2015-12-07 w wigilię uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP, żeJezus Chrystus jest moim jedynym Panem, Tobie powierzam ster mojego życia. Jezu ufam Tobie. Amen”.

W czasie wygłaszanych konferencji padły stwierdzenia, że bez pomocy Ducha Świętego nie jesteśmy wstanie wyznać, że Jezus Chrystus jest naszym Panem – naszym Zbawicielem i to co było niemożliwe, stało się możliwe. Bóg stworzył nas z Miłości, z miłości zgładził grzech pierworodny i nadal cały czas oczyszcza nas z grzechu. Z pomocą przychodzi nam Duch Święty. Duch Święty wypala w nas wszystko to co nie pochodzi od Boga. Obrazowo zostało to przedstawione na przykładzie torebki z herbatą, która nie może samoistnie unieść się do góry – z uwagi na działanie przyciągania ziemskiego, ale po oczyszczeniu (opróżnieniu jej z zawartości, to co je przeszkadza unieść się do góry– w przenosni balast moich grzechów) i po tchnieniu - ogniem (ogień – symbolizuje Ducha Święty) staje się pneumą (tchnieniem), torebka po herbacie uniosła się do góry w powietrze i to co niemożliwe – stało się możliwe.

W drugim dniu rekolekcji przeżywaliśmy Nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie. Ośmiu kapłanów nakładało ręce na każdego z uczestników rekolekcji.

Na zakończenie rekolekcji w dzień uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP uczestniczyliśmy w nabożeństwie z modlitwą o wylanie Ducha Świętego na parafię. Na początku miała miejsce modlitwa wstawiennicza nad kapłanami parafii z ks. Proboszczem na czele (patrz fotorelacje-galeria) a następnie nad uczestnikami rekolekcji reprezentującymi różne stany cywilne. Modlitwie towarzyszył śpiew wiernych z udziałem zespołu muzycznego kerygmatycznego. Rozbrzmiewała pieśń:” Duchu Miłości wylewaj się na nas z przebitego serca Jezusa” czy „Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca.. zanurz mnie w wodzie Twego Miłosierdzia”. Duch Święty wypełniał naszą świętojańską świątynię tego dnia szczególnie wylewał na nas obficie swoje Łaski. Jezu dziękujemy Ci, że jesteś z nami, Jezu ufamy Tobie – słychać było w tle modlitwę. Na koniec usłyszeliśmy w wykonaniu dr Iwony Zielonki i ks. Rafała piękną pieśń Maryjną: „Maryjo, czy Ty wiesz…, ze dałaś życie Temu, kto Tobie życie dał”. (zobacz filmik: Zakończenie rekolekcji u św. Jana w Płocku )

Na zakończenie rekolekcji ks. Proboszcz Antoni Kołodziejski w imieniu całej parafii złożył podziękowanie ks. Rafałowi Winnickiemu duszpasterzowi diecezjalnemu SNE i wspomagającemu go w czasie rekolekcji kerygmatycznych w naszej parafii ks. prof. Ireneuszowi Mroczkowskiemu oraz całej ekipie kerygmatycznej na ręce dr. Iwony Zielonki jako dowód wdzięczności za ewangelizacje, wygłoszone konferencje, piękne świadectwa, za rozśpiewanie naszego kościoła: "Będziemy trwać dalej w tych przygotowaniach drogi Panu i w prostowaniu ścieżek dla Niego w dniach Oktawy Niepokalanego Poczęcia NMP aż do 15. grudnia uczestnicząc we Mszy Św. połączonej z Nieszporami z udziałem kleryków WSD. Dziękujemy również spowiednikom, którzy jednoczyli nas z Bogiem, byli dawcami, przekazicielami Bożej Miłości   w rozpoczynającym się roku liturgicznym Bożego Miłosierdzia - ogłoszonym w Kościele Powszechnym przez Ojca św. Franciszka oraz kościele diecezjalnym przez bpa Piotra Liberę. Raz jeszcze za wszelkie dobro dziękujemy. Myślę, że będziemy przynosić owoce nawrócenia i pojednania ubogaceni Bożą Łaską i Bożą mocą, którą doświadczyliśmy i będziemy doświadczać.

Zapraszamy na fotorelację z naszych rekolekcji: " u Jana": http://www.parafiajanchrzcicielplock.pl/galeria/category/1-rekolekcje

Płock 2015-12-08