• Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od frontu
  Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od frontu

 • Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od ul. Abpa A.J. Nowowiejskiego
  Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od ul. Abpa A.J. Nowowiejskiego

 • Widok kościoła św. Jana Chrzciciela ul. Ostatniej
  Widok kościoła św. Jana Chrzciciela ul. Ostatniej
 • Figura Jezusa Miłosiernego na dziedzińcu kościoła
  Figura Jezusa Miłosiernego na dziedzińcu kościoła

 • Ołtarz główny i dwa boczne w kosciele św. Jana Chrzciciela
  Ołtarz główny i dwa boczne w kosciele św. Jana Chrzciciela
 • Św Jan Chrzciciel Patron parafii
  Św Jan Chrzciciel Patron parafii
 • Ciemnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku 2018
  Ciemnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku 2018
 • Grób Pański 2019 rok
  Grób Pański 2019 rok
 • Szopka - Boże Narodzenie -2019 rok
  Szopka - Boże Narodzenie -2019 rok

 • obraz Jezusa Miłosiernego w prezbiterium kościoła św. Jana Chrzciciela
  obraz Jezusa Miłosiernego w prezbiterium kościoła św. Jana Chrzciciela
 • Chrzcielnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku
  Chrzcielnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku

 • Ołtarz boczny Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia
  Ołtarz boczny Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia

 • Ołtarz boczny-obraz św. Antoniego
  Ołtarz boczny-obraz św. Antoniego
 • Ołtarz boczny św. Rocha
  Ołtarz boczny św. Rocha

 • Ołtarz boczny Przemienienia Pańskiego
  Ołtarz boczny Przemienienia Pańskiego

 • Organy w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku
  Organy w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku

Relacje z nawiedzenia MB w kopii cudownego obrazu Jasnogórskiego w świętojańskiej parafii w Płocku

 

W czasie Rekolekcji i Doby Nawiedzenia, w czasie nabożeństw, modlitwy i czuwania, korzystania z sakramentów św., wierzący mogli odnowić swoją wierność Chrystusowi i Jego Matce, wątpiący umocnić swoją wiarę a poszukujący i zagubieni duchowo, odnaleźć sens nowego życia w Chrystusie. Rekolekcje maryjne, przed Nawiedzeniem Niebieskiej Matki w naszej parafii, poprowadził i wygłosił ks. Ignacy Kosmana – ojciec Franciszkanin z Niepokalanowa.

Ojciec Ignacy przygotowywał nas przez trzy dni na przyjście naszej Niebieskiej Matki i Królowej, „Królowej wszechświata, ukoronowanej na Panią Nieba i ziemi – taką jaką Ją Bóg uczynił od początku – Mądrość Boża – nie jest Bogiem– jest usposobieniem Boga –owocem działania Bożego – Mądrość Boża. W tej Mądrości Bożej Kościół od wieków odczytywał Maryję – Mądrość Bożą przez to Panna Mądra, przez to wzór dla nas, jako że Ona nieustannie mówiła Bogu tak i czyniła to co mówiła, tym żyła, to wypełniała, otwarta nieustannie na Miłość Bożą stała się dla Pielgrzymującego Kościoła siłą i podporą abyśmy nieustannie szli i nie przestawali w naszej gorliwości wiary iść do tego celu jakim jest nasz Pan Jezus Chrystus Mesjasz i Zbawiciel. Ona jest ciągle w swoim KOŚCIELE Ona jest pośród nas, Ona jest zawsze tam gdzie jest Jej Syn.” (z katechez o. Ignacego Kosmana) Maryja wskazała nam i nadal wskazuje z jakim usposobieniem należy służyć Bogu: z żarliwym, nienasyconym, silnym i niezmiennym pragnieniem podobania się Bogu, przez nieustanne oddawanie chwały i uwielbienie Boga. W ten sposób rodzi się w duszy to, co powiedziano w przykazaniu miłości: „o miłowaniu Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją mocą i całym swoim umysłem. Za Małgorzatą Marią Alacoqu ojciec Ignacy wskazał nam gdzie mamy złożyć nasze serce – „w płomieniach Miłości – w Sercu Jezusa należy złożyć nasze serca abyśmy otrzymali nowe życie owiane myślami, skłaniającymi nas do dobrych uczynków.”Jego wola powinna nas tak ogarnąć abyśmy Mu nie stawiali żadnej przeszkody aby On w nas i za nas kochał, aby Jezus był dla nas wszystkim abyśmy mogli mówić za św. Pawłem zatopieni w Sercu Bożym, w Jego Miłości, że już nie my żyjemy ale że żyje On w nas” .( słowa Małgorzaty Marii Alacoqu przytoczone przez o. Ignacego Kosmana podczas rekolekcji maryjnych).

Nasze rekolekcje maryjne rozpoczęliśmy w święto Serca Pana Jezusa i nie przypadkowo Najświętsza Maryja przychodzi do nas również w Roku Miłosierdzia Bożego, abyśmy jeszcze głębiej zanurzyli się w Miłości Bożej, żebyśmy bardziej zabiegali o jeszcze bardziej prawdziwą autentyczną wiarę, aby być coraz bardziej Jezusowym. Mamy iść przez życie jak Maryja, jak Matka Teresa podając Jezusowi swoją dłoń, bo on wyciąga do nas swoją i nigdy jej nie wypuszcza. Mamy iść przez całe swoje życie z Jezusem Chrystusem. Przez całe życie wszystko co będziemy czynić, mamy czynić razem z Jezusem przypomina o. Ignacy za świętą Matką Teresą. A Maryja wskazuje nam jak mamy się trzymać Jezusowej dłoni.

Te krótkie zamyślenia maryjne przed spotkaniem z Maryją w czuwaniu, tym nawiedzeniu znaku jasnogórskiego obrazu, przede wszystkim nazywamy czasem Łaski, wspomina o. Ignacy

„Jezus podczas tego nawiedzenia wyciąga do ciebie Swoją dłoń (zwraca się do nas w swej katechezie o. Ignacy), Ten który cię pokochał, Ten który nas konsekrował w sakramencie chrztu i bierzmowania i kapłaństwa, Ten, którego jesteśmy przedłużeniem w Kościele i świecie. Trzeba żebyśmy tę dłoń Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa przede wszystkim trzymali. Bo to jest najważniejsze w naszym życiu, żebyśmy z Nim i z Maryją przeanalizowali to wszystko co czynimy, czy to rzeczywiście jest z nim, we współpracy z Panem Jezusem. Trzeba abyśmy te dni Maryjne przeżyli i przede wszystkim umocnili z Jezusem – wszystkie nasze dzieła, to życie co minęło i to życie co jest teraz, nasz doświadczony wiek.” (fragment katechezy wygłoszonej –o. Ignacy Kosmana Franciszkanin z Niepokalanowa – rekolekcje maryjne w parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku 2016 r.)

„Maryja – Matka naszych dróg” – pod tym hasłem można powiedzieć rozpoczęliśmy nawiedzenie Matki Bożej w znaku Jasnogórskiej Pani w naszej parafii 06.06.2016 r. Ikonę Maryi, która opuściła parafię św. Ducha w Płocku, poprowadzono uroczyście w procesji od alei Kobylińskiego do naszej parafii. Do uczestnictwa w tym wielkim wydarzeniu wszyscy wierni otrzymali zaproszenie przez proboszcza parafii – ks. kanonika Antoniego Kołodziejskiego: „Nie zlekceważmy tego wielkiego wydarzenia i wezwania do przemiany życia. Wykorzystajmy szansę, którą w miłosierdziu swoim daje nam Bóg”. Podczas powitania Obrazu Jasnogórskiego proboszcz parafii powiedział Maryjo, stoisz przy drodze życia każdego z nas. Spraw, aby była to droga miłości, wiary i nadziei. Jesteś Matką cudownej przemiany, Matką Miłosierdzia, Ty wszystko możesz! A ks. bp. Roman Marcinkowski pytał zgromadzonych na Eucharystii „czy słyszysz, czy widzisz, czy wierzysz, że Ona jest Matką? Tak, Ona jest naszą Matką od Wielkiego Piątku, gdy wszystko się trzęsło i załamywało. Od tamtej chwili Maryja mówi każdemu dziecku Bożemu: "Nie bój się, oto Jezus - Zbawiciel twój!" „Jezus w testamencie z krzyża przekazał nam swoja Matkę, Ona teraz jest wśród nas, zapewniał ks. biskup Roman Marcinkowski w swoim kazaniu tego dnia.

W czasie Doby Nawiedzenia trwaliśmy na spotkaniu z Matką według znanego nam programu, czy to w czasie nabożeństw czy w czasie modlitewnych czuwań. Każdy z wiernych mógł znaleźć dla siebie odpowiednie nabożeństwo lub czas na czuwanie. Aby włączyć się w tę całodobową modlitwę i czuwania, w programie przygotowanym przez Duszpasterzy parafii, podane zostały propozycje godzin czuwania dla mieszkańców poszczególnych ulic i bloków. We wtorek, 7 czerwca, na uroczystości zakończenia Nawiedzenia o godz. 15.00, zaproszona została całą parafia: dzieci, młodzież i dorośli. Po pożegnaniu, obraz Maryi odprowadzony został w asyście procesyjnej na ul. Okrzei, do parafii św. Bartłomieja.

Podczas nawiedzenia Matki Bożej w świętojańskiej parafii wierni modlili się o północy z 06.06 na 07.06.br. o liczne, dobre powołania kapłańskie i zakonne. Podczas Eucharystii celebrowanej przez ks. prof. Infułata Wojciech Góralskiego, który z naszym kościołem jest związany „od zawsze” o czym wspomniał na wstępie ks. Proboszcz Antoni Kołodziejski, wraz kapłanami związanymi ze świętojańską świątynią oraz licznie zgromadzonymi na Eucharystii wiernymi wspólnie trwaliśmy na modlitwie. Wśród kapłanów, którzy przystąpili do stołu Pańskiego tej nocy byli księża pochodzący z naszej parafii: ks. Krzysztof Jończyk – dyrektor Katolickiego Radia Diecezji Płockiej i ks. Łukasz Turbaka oraz księża związanych z naszą parafią jak ks. Krzysztof Świerczyński – wicedyrektor KRDP, ks. Sławomir Zalewski ojciec Duchowny w WSD w Płocku, ks. Lech Piórkowski – aktualnie Ojciec Duchowny WSD w Płocku, Wicerektor WSD w Płocku ks. Dariusz Piskorski, ks. Radosław Kalinowski kapelan służby celnej i ks. Rafał Gutkowski. Inni księża związani ze świętojańską parafią w ciągu 43 lat jej istnienia z ks. biskupem Romanem Marcinkowskim na czele pojawili się w czasie głównej uroczystości nawiedzenia Maryi w naszej parafii.

Ksiądz dyrektor KRDP Krzysztof Jończyk – kaznodzieja tego wieczoru kierował do nas te słowa:

„W ten czas nawiedzenia, w tę noc kiedy czuwamy przy wizerunku Matki Bożej próbujemy połączyć swoje bijące serce z sercem Matki i powierzać Jej wszystkie najważniejsze sprawy w wymiarze osobistym, ludzkim. Ale gdzieś w tych naszych osobistych sprawach jest też miejsce na wspomnienie, na prośbę, na powierzenie troski, nieco szerszej niż tylko wymiar naszego osobistego życia troski i tajemnice, prośby duchowe o kolejnych kapłanów, opowołania kapłańskie. To miejsce, w którym przyszło nam czuwać razem z Maryją, zastanawiać się nad tajemnicą Boga, który w sobie to znany sposób wybiera, przeznacza ludzi na służbę jest dość niezwykły bo przecież za ścianą bije serce seminarium. To miejsce także jest niezwykłe, ta świątynia bo przecież raz do roku, to właśnie tu wspólnie z wspólnotą Seminarium przez 9 dni parafia rozważała tajemnicę Niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny.” My wierni chcemy zawsze pamiętać w swoich modlitwach o powołaniach kapłańskich te sprawy leżą nam na sercu i chcemy wraz z Maryją otaczać modlitwą naszych kapłanów zatroskani o siebie samych, o swoje rodziny ale i Kościół i wraz z Maryją chcemy trwać na modlitwie. Dlatego wołamy: Matko całej ludzkości, Matko Kapłanów, Matko Niebios – pozostań z nami na zawsze - Amen