• Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od frontu
  Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od frontu

 • Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od ul. Abpa A.J. Nowowiejskiego
  Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od ul. Abpa A.J. Nowowiejskiego

 • Widok kościoła św. Jana Chrzciciela ul. Ostatniej
  Widok kościoła św. Jana Chrzciciela ul. Ostatniej
 • Figura Jezusa Miłosiernego na dziedzińcu kościoła
  Figura Jezusa Miłosiernego na dziedzińcu kościoła

 • Ołtarz główny i dwa boczne w kosciele św. Jana Chrzciciela
  Ołtarz główny i dwa boczne w kosciele św. Jana Chrzciciela
 • Św Jan Chrzciciel Patron parafii
  Św Jan Chrzciciel Patron parafii
 • Ciemnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku 2018
  Ciemnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku 2018
 • Grób Pański 2019 rok
  Grób Pański 2019 rok
 • Szopka - Boże Narodzenie -2019 rok
  Szopka - Boże Narodzenie -2019 rok

 • Zmartwychwstanie Pańskie-Pusty Grób-2020
  Zmartwychwstanie Pańskie-Pusty Grób-2020
 • obraz Jezusa Miłosiernego w prezbiterium kościoła św. Jana Chrzciciela
  obraz Jezusa Miłosiernego w prezbiterium kościoła św. Jana Chrzciciela
 • Chrzcielnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku
  Chrzcielnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku

 • Ołtarz boczny Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia
  Ołtarz boczny Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia

 • Ołtarz boczny-obraz św. Antoniego
  Ołtarz boczny-obraz św. Antoniego
 • Ołtarz boczny św. Rocha
  Ołtarz boczny św. Rocha

 • Ołtarz boczny Przemienienia Pańskiego
  Ołtarz boczny Przemienienia Pańskiego

 • Organy w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku
  Organy w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku

Sakrament Namaszczenia Chorych - formalności

 

Sakramentu Namaszczenia Chorych udzielamy w naszej parafii:

1. na wezwanie chorego lub rodziny – jeżeli chory nie jest w stanie sam o ten sakrament poprosić – w każdym czasie, szczególnie gdy jest zagrożenie życia. Ważne jest aby chory był przytomny;

2. w szpitalu w czasie odwiedzin chorych z Komunią świętą;

3. w kościele (z okazji Światowego Dnia Chorego, w czasie rekolekcji, czy misji św.);

Chorych, z posługą sakramentalną, odwiedzamy w pierwszy piątek miesiąca. W nagłych przypadkach w każdym innym czasie.

Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza, czy jest w stanie przyjąć Komunię świętą).

Przygotowanie domu – na czas udzielania sakramentów chorych: spowiedzi, Komunii świętej i namaszczenia olejami świętymi, w mieszkaniu chorego należy przygotować:

1. stół (ławę) nakryty białym obrusem. Na stole należy umieścić następujące rzeczy:

a. krzyż;

b. jedną lub dwie zapalone świece;

c. naczynie z wodą świeconą i kropidło;

d. szklankę letniej, przegotowanej wody jeśli chory ma problemy z przełykaniem;

e. watę na talerzyku;

2. dla kapłana krzesło do spowiedzi;

Zachowanie domowników – w czasie spowiedzi chorego opuszczamy pokój, w którym znajduje się chory i kapłan. Natomiast w czasie udzielania kolejnych sakramentów (namaszczenie, komunia) uczestniczymy pobożnie w tych obrzędach towarzysząc choremu swoją modlitwą.

Osoby, którym należy udzielać namaszczenia chorych (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1004-1007).

- Namaszczenia chorych można udzielić wiernemu, który po osiągnięciu używania rozumu, znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby lub starości.

- Sakrament ten wolno powtórzyć, jeśli chory po wyzdrowieniu znowu ciężko zachoruje lub jeśli w czasie trwania tej samej choroby niebezpieczeństwo stanie się poważniejsze.

- W wątpliwości, czy chory osiągnął używanie rozumu, czy poważnie choruje albo czy rzeczywiście już umarł, należy sakramentu tego udzielić

- Sakramentu należy udzielać chorym, którzy - będąc przytomni na umyśle - przynajmniej pośrednio o niego prosili.

- Nie wolno udzielać namaszczenia chorych tym, którzy uparcie trwają w jawnym grzechu ciężkim. Tak jak pozostałe sakramenty tak i sakrament namaszczenia przeznaczony jest wyłącznie dla żyjących.

Skutki sprawowania Sakramentu Namaszczenia chorych:

„Łaski sakramentu namaszczenia chorych: m.in. łaska umocnienia, pokoju, odwagi, by przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby lub niedołęstwem starości. Ta łaska jest darem Ducha Świętego, który odnawia ufność i wiarę w Boga oraz umacnia przeciw pokusom złego ducha, mianowicie przeciw pokusie zniechęcenia i trwogi przed śmiercią. Wsparcie Pana przez moc Jego Ducha ma prowadzić chorego do uzdrowienia duszy, a także do uzdrowienia ciała, jeśli taka jest wola Boża130”[Katechizm Kościoła Katolickiego1520]

Namaszczenie chorych to sakrament ustanowiony przez Jezusa Chrystusa, wzmiankowany jako taki w Ewangelii według Świętego Marka (por. Mk 6, 13) i zalecany wiernym oraz ogłoszony przez Świętego Jakuba Apostoła: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone" (Jk 5, 14-15). Żywa Tradycja Kościoła, odzwierciedlona w tekstach Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, uznała w tym obrzędzie, specjalnie przeznaczonym do pokrzepiania chorych i do oczyszczania ich z grzechu i jego następstw…