• Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od frontu
  Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od frontu

 • Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od ul. Abpa A.J. Nowowiejskiego
  Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od ul. Abpa A.J. Nowowiejskiego

 • Widok kościoła św. Jana Chrzciciela ul. Ostatniej
  Widok kościoła św. Jana Chrzciciela ul. Ostatniej
 • Figura Jezusa Miłosiernego na dziedzińcu kościoła
  Figura Jezusa Miłosiernego na dziedzińcu kościoła

 • Ołtarz główny i dwa boczne w kosciele św. Jana Chrzciciela
  Ołtarz główny i dwa boczne w kosciele św. Jana Chrzciciela
 • Św Jan Chrzciciel Patron parafii
  Św Jan Chrzciciel Patron parafii
 • Ołtarz główny - Pierwsza Komunia św. w parafii
  Ołtarz główny - Pierwsza Komunia św. w parafii
 • Zmartwychwstanie-Pusty Grób - kościół sw. Jana Chrzciciela
  Zmartwychwstanie-Pusty Grób - kościół sw. Jana Chrzciciela
 • Złóbek-Boże-Narodzenie-2016
  Złóbek-Boże-Narodzenie-2016
 • Grób Pański_2017
  Grób Pański_2017
 • obraz Jezusa Miłosiernego w prezbiterium kościoła św. Jana Chrzciciela
  obraz Jezusa Miłosiernego w prezbiterium kościoła św. Jana Chrzciciela
 • Wnętrze kościoła - Boże Narodzenie-2015
  Wnętrze kościoła - Boże Narodzenie-2015
 • Złóbek-Boże-Narodzenie-2015
  Złóbek-Boże-Narodzenie-2015
 • Chrzcielnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku
  Chrzcielnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku

 • Ołtarz boczny Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia
  Ołtarz boczny Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia

 • Ołtarz boczny św. Antoniego
  Ołtarz boczny św. Antoniego

 • Ołtarz boczny-obraz św. Antoniego
  Ołtarz boczny-obraz św. Antoniego
 • Ołtarz boczny św. Rocha
  Ołtarz boczny św. Rocha

 • Ołtarz boczny Przemienienia Pańskiego
  Ołtarz boczny Przemienienia Pańskiego

 • Organy w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku
  Organy w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku

Msza św. w intencji Ojczyzny 2017-10-19 w liturgiczne wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki

 

Msza za Ojczyzn wspomnienie liturgiczne b. ks J. Popieluszki 1W liturgiczne wspomnienie bł. ks. Jerzego, 19.X. 2017 r. w kościele świętojańskim w rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, została odprawiona kolejna Msza św. za Ojczyznę. Mszę św. odprawił ks. prof. Ireneusz Mroczkowski wraz z ks. kan. Henrykiem  Lipką  oraz ks. Pawłem Czarneckim w koncelebrze.

Ks. kanonik  Henryk Lipka, proboszcz parafii św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie – jako kaznodzieja  podczas tegorocznej  Mszy św. w intencji Ojczyzny - przywołał słowa ks. Jerzego Tischnera, wypowiedziane w 1988 roku nad grobem ks. Jerzego:

 „Dzięki tej niezwykłej zdolności człowieka pośród tysięcy niesprawiedliwych może pojawić się jeden sprawiedliwy, pośród tysięcy kłamców może pojawić się jeden prawdomówny. A w samym środku Oświęcimia może pojawić się Ojciec Maksymilian. I ksiądz Jerzy, który odkrył przed nami tę niezwykłą moc człowieka. Odkryciem swoim trafił on w istotę polskich potrzeb.  Odpowiedzią na politykę, która nie ma względu na moralność, mogła być jedynie moralność, która nie ma względu na politykę. Ksiądz Jerzy był głuchy i ślepy na dobre rady polityków. Ale jego ślepota okazała się niezwykłą dalekowzrocznością”.

Ks. kanonik - podporucznik Wojska Polskiego, w trakcie kazania wspomniał, że razem z ks. prof.  Mroczkowskim  służyli w tej samej Jednostce Wojskowej w Bartoszycach co ks. Jerzy, tylko w dwa lata później po nim. W czasie kazania ks. Henryk mówił o księdzu Jerzym  jako jednym z nich,  jako o kleryku, kapłanie i żołnierzu Bartoszyckiej Jednostki Wojskowej, powierniku ludzkich tajemnic, a jednocześnie obrońcy chrześcijańskich i ogólnoludzkich wartości.

Jeden z nas, a jednak inny – podkreślił ks. kan. Henryk w dalszej części swojego kazania, a następnie przytoczył słowa  z Ewangelii wg. św. Łukasza na dany dzień: "Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą". Tak, byłeś inny, ponieważ na tobie spełniły się słowa Chrystusa. To może zabrzmi nieco dziwnie, ale ani nauczanie, ani kazania, ani postawa ks. Jerzego nie były w jakikolwiek sposób oryginalne, odbiegające od ogólnego nauczania Kościoła. Nie. Ksiądz Jerzy z wielką wiarą i pokorą przypominał, jak przed tysiącami lat, że jedyną drogą prowadzącą do zbawienia jest Jezus Chrystus, Jego Ewangelia - Dobra Nowina. To tyle i może aż tyle - mówił w dalszej części kazania ks. Lipka.

W trudnych czasach upodlenia człowieka i walki z Bogiem - wspomina ks. Henryk - ks. Jerzy zawsze stawał w obronie słabych, pokrzywdzonych, najuboższych, prześladowanych. W świecie wszechobecnego kłamstwa miał odwagę głosić prawdę, że jedyną nadzieją człowieka jest Jezus Chrystus. A zadaniem chrześcijanina jest Go naśladować i zło dobrem zwyciężać. Jednocześnie w swoim kazaniu ks. Henryk  wspomniał,  jak trudno, po  zabójstwie ks. Jerzego, przeciskała się prawda o jego zamordowaniu w miejscu pełnienia przez niego służby wojskowej. Dopiero po beatyfikacji (przypomnijmy - miała miejsce w Warszawie 2010-06-06), ustawiono taki prawdziwy, czcigodny pomnik, na początku alei Wojska Polskiego,  poświęcony bł. ks. Jerzemu Popiełuszce.

Po Mszy św., zgodnie z 30 letnią tradycją, którą podtrzymuje KIK, wierni wyruszyli do Włocławka, aby na tamie złożyć kwiaty i zapalić znicze, a następnie w drodze do krzyża papieskiego pomodlić się w intencji Ojczyzny na Różańcu.