• Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od frontu
  Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od frontu

 • Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od ul. Abpa A.J. Nowowiejskiego
  Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od ul. Abpa A.J. Nowowiejskiego

 • Widok kościoła św. Jana Chrzciciela ul. Ostatniej
  Widok kościoła św. Jana Chrzciciela ul. Ostatniej
 • Figura Jezusa Miłosiernego na dziedzińcu kościoła
  Figura Jezusa Miłosiernego na dziedzińcu kościoła

 • Ołtarz główny i dwa boczne w kosciele św. Jana Chrzciciela
  Ołtarz główny i dwa boczne w kosciele św. Jana Chrzciciela
 • Św Jan Chrzciciel Patron parafii
  Św Jan Chrzciciel Patron parafii
 • Zmartwychwstanie-Pusty Grób - kościół sw. Jana Chrzciciela
  Zmartwychwstanie-Pusty Grób - kościół sw. Jana Chrzciciela
 • Złóbek-Boże-Narodzenie-2016
  Złóbek-Boże-Narodzenie-2016
 • Grób Pański_2017
  Grób Pański_2017
 • Żłóbek Boże Narodzenie - 2017 rok
  Żłóbek Boże Narodzenie - 2017 rok

   

   

 • Ciemnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku 2018
  Ciemnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku 2018
 • Grób Pański - 2018
  Grób Pański - 2018
 • obraz Jezusa Miłosiernego w prezbiterium kościoła św. Jana Chrzciciela
  obraz Jezusa Miłosiernego w prezbiterium kościoła św. Jana Chrzciciela
 • Wnętrze kościoła - Boże Narodzenie-2015
  Wnętrze kościoła - Boże Narodzenie-2015
 • Złóbek-Boże-Narodzenie-2015
  Złóbek-Boże-Narodzenie-2015
 • Chrzcielnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku
  Chrzcielnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku

 • Ołtarz boczny Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia
  Ołtarz boczny Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia

 • Ołtarz boczny św. Antoniego
  Ołtarz boczny św. Antoniego

 • Ołtarz boczny św. Rocha
  Ołtarz boczny św. Rocha

 • Ołtarz boczny Przemienienia Pańskiego
  Ołtarz boczny Przemienienia Pańskiego

Uroczystość Bożego Ciała w Płocku -2017-06-15

 

Boże Ciało w Płocku - 2017-06-15 – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Fotorelacje w "galerii": http://www.parafiajanchrzcicielplock.pl/galeria/category/19-boze-cialo-procesja-2017-06-15

Symbole Eucharystyczne

Centralna procesja Bożego Ciała w Płocku tradycyjnie wyruszyła z katedry. Wyjście procesji poprzedziła Msza św. w bazylice katedralnej o godz. 11.00, której przewodniczył Metropolita Lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, a koncelebrował biskup Płocki Piotr Libera oraz biskup Roman Marcinkowski i biskup Mirosław Milewski. Krótkie kazanie wygłosił ks. kan. Roman Bagiński, ekonom diecezjalny.

Na początku Eucharystii bp Libera przypomniał, że w tym roku obchodzimy 700-lecie ustanowienia uroczystości Bożego Ciała. A następnie zaakcentował, że wobec łaski, jaką jest możność karmienia się ciałem i krwią Chrystusa pod postaciami chleba i wina - wobec takiej  miłości można odpowiedzieć tylko miłością.

W swoim kazaniu ks. kan. Roman Bagiński nawoływał „do budowania dobrych, zgodnych, dojrzałych relacji”. I dalej wspomniał, że „relacje nas kształtują i pozwalają naprawić nasze grzechy”.

Procesja od katedry przeszła ulicami: Plac Narutowicza, Kościuszki, Plac Obrońców Warszawy, Kolegialna, Kwiatka, Plac Jurgensa  zatrzymując się  przy czterech ołtarzach znajdujących się na terenie parafii: św. Maksymiliana Kolbego („Górki”), bazyliki katedralnej, parafii św. Bartłomieja (naszej fary) i przy kościele św. Jana Chrzciciela.

Jak co roku ołtarze pełne symboli Eucharystycznych były pięknie przystrojone kwiatami, udekorowane świeżymi roślinami, najczęściej gałązkami brzozy i wiosennymi kwiatami, wśród których królowały róże, piwonie i hortensje. W tym dniu nie zabrakło symboli narodowych – flagi Polski biało-czerwonej, chorągiewek papieskich: żółto –białych i Maryjnych: biało- niebieskich

Ołtarz na terenie parafii św. Maksymiliana Kolbe w swojej symbolice nawiązywał do 100 rocznicy objawień fatimskich”, a widoczny w tle napis wzywał do modlitwy: „Polsko módl się póki czas - Fatima”.

Kolejny ołtarz bazyliki katedralnej - i widniejący nad ołtarzem wymowny fragment z ewangelii św. Mateusza 14 (13,21) „Wy dajcie im Jeść„ Tymi słowami zwrócił się Jezus do swoich uczniów, gdy prosili Go, aby głodni słuchacze słowa rozeszli się i poszukali sobie żywności. „Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!” (por. Mt. 14, 16)... To przez ręce apostołów Bóg karmi zgłodniały lud. Tak było w przeszłości i tak jest dzisiaj. Bóg działa przez drugiego człowieka. „Bóg posyła swoich Aniołów, aby nas wspierali” (papież Benedykt XVI). Przy ołtarzu bazyliki katedralnej wartę pełnili płoccy harcerze.

Ołtarz farny a w nim centralnie umieszczony krzyż z Jezusem ukrzyżowanym a w tle– Jezus Eucharystyczny pod postacią chleba, a u góry wymowny napis nawiązujący do obietnicy Jezusa: „Ja jestem z wami!” To z krzyża i z kart Ewangelii Jezus przemawia do nas”: "Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata". „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim”

Kolejny już czwarty ołtarz, to ołtarz przy kościele św. Jana Chrzciciela z symbolami Eucharystycznymi: Kielich, Hostia, Chleb i przemawiające do nas słowa Jezusa „Ja Jestem Chlebem Żywym” a poniżej widoczny napis, „Aby świat uwierzył”. A aby świat uwierzył musimy być jedno…i to jest ważne przesłanie, abyśmy byli jedno w Ojcu, Synu i Duchu Św. umocnieni wiarą, nadzieją i miłością, mogli świadczyć swoim życiem o największej Miłosci - Jezusie Chrystusie.

Przy każdym z ołtarzy wsłuchiwaliśmy się w czytane Słowo Boże i z godnością oddawaliśmy cześć i chwałę Bogu Najwyższemu, upadając na kolana przed Najświętszym Sakramentem.

Na zakończenie procesji, przy kościele św. Jana Chrzciciela, Słowowo Boże wygłosił abp M. Mokrzycki. Wspomniał w swojej homilii, „że wyszliśmy na ulicę, aby zaświadczyć o naszej pewności, że nie jesteśmy sierotami gdyż powrócił do nas Jezus i raduje nasze serca. Wyszliśmy na ulice, aby podzielić się radością obecności Boga pośród swego ludu, bowiem przy ołtarzu Eucharystii jest miejsce dla każdego, również dla wielkiego grzesznika i dla największego świętego. Dlatego, że Kościół to Wspólnota otwarta dla każdego człowieka. Zapraszani są wszyscy, aby odkryli swoje miejsce w Wieczerniku”[fragment homilii bp Mokrzyckiego)

Abp lwowski zwrócił się do wiernych z prośbą o modlitwę w intencji pokoju i zaprzestania wojny. „Ona jest prawdziwa i niesie śmierć, kalectwo i zniszczenie, Ona jest prawdziwym cierpieniem dotykającym tysiące rodzin, dziesiątki miast i wiosek. Ona rujnuje dorobek ludzi mieszkających na wschodzie Ukrainie.. Dlatego bardzo prosił o modlitwę. Jest to jedyna broń, która nie zabija ani nie rani, lec zwycięża zło dobrem”.

W dalszym wystąpieniu zwrócił się do wiernych z życzeniami: „Niech Dobry Bóg uczyni z Was narzędzie Swojego Pokoju, abyście siali dobro tam gdzie panuje zło, abyście siali miłość tam gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam gdzie panuje krzywda, jedność tam gdzie –panuje zwątpienie, nadzieje tam gdzie panuje rozpacz, światło tam gdzie mrok i radość tam gdzie panuje smutek. Niech Wasza postawa wiary otworzy innych na Chrystusa, aby widząc Wasze dobre czyny dołączyli do wspólnoty Kościoła i uznali rzeczywistą obecność - Syna Bożego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza".[Z homilii abp Mokrzyckiego]

Fotorelacje w "galerii": http://www.parafiajanchrzcicielplock.pl/galeria/category/19-boze-cialo-procesja-2017-06-15