• Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od frontu
  Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od frontu

 • Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od ul. Abpa A.J. Nowowiejskiego
  Widok kościoła św. Jana Chrzciciela od ul. Abpa A.J. Nowowiejskiego

 • Widok kościoła św. Jana Chrzciciela ul. Ostatniej
  Widok kościoła św. Jana Chrzciciela ul. Ostatniej
 • Figura Jezusa Miłosiernego na dziedzińcu kościoła
  Figura Jezusa Miłosiernego na dziedzińcu kościoła

 • Ołtarz główny i dwa boczne w kosciele św. Jana Chrzciciela
  Ołtarz główny i dwa boczne w kosciele św. Jana Chrzciciela
 • Św Jan Chrzciciel Patron parafii
  Św Jan Chrzciciel Patron parafii
 • Zmartwychwstanie-Pusty Grób - kościół sw. Jana Chrzciciela
  Zmartwychwstanie-Pusty Grób - kościół sw. Jana Chrzciciela
 • Złóbek-Boże-Narodzenie-2016
  Złóbek-Boże-Narodzenie-2016
 • Grób Pański_2017
  Grób Pański_2017
 • Żłóbek Boże Narodzenie - 2017 rok
  Żłóbek Boże Narodzenie - 2017 rok

   

   

 • Ciemnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku 2018
  Ciemnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku 2018
 • Grób Pański - 2018
  Grób Pański - 2018
 • Boże Narodzenie - szopka z 2018 r
  Boże Narodzenie - szopka z 2018 r
 • Grób Pański 2019 rok
  Grób Pański 2019 rok
 • obraz Jezusa Miłosiernego w prezbiterium kościoła św. Jana Chrzciciela
  obraz Jezusa Miłosiernego w prezbiterium kościoła św. Jana Chrzciciela
 • Wnętrze kościoła - Boże Narodzenie-2015
  Wnętrze kościoła - Boże Narodzenie-2015
 • Złóbek-Boże-Narodzenie-2015
  Złóbek-Boże-Narodzenie-2015
 • Chrzcielnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku
  Chrzcielnica w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku

 • Ołtarz boczny Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia
  Ołtarz boczny Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia

 • Ołtarz boczny św. Antoniego
  Ołtarz boczny św. Antoniego

Zabytki kościoła

 

Kościół poreformacki pw. św. Jana Chrzciciela został zbudowany (1771 r.) w stylu późnobarokowym.  Wnętrze  zaś kościoła  ma charakter barokowo – rokokowy. Koci pw. w. J. Ch

Spośród zabytków sztuki sakralnej Kościoła św. Jana Chrzciciela na uwagę zasługują: rzeźba Chrystusa ukrzyżowanego, znajdująca się w ołtarzu głównym oraz obraz św. Jana Chrzciciela. 

Na granicy prezbiterium - nawa znajdują się dwa ołtarze: jeden Niepokalanego Poczęcia z obrazem Najświętszej Maryi Panny. Drugi ołtarz – świętego Antoniego z obrazami św. Antoniego (1195-1231), i św. Franciszka (1181-1226). W tym miejscu należy wspomnieć, że w 2012 r. po trwających kilka lat pracach konserwatorskich, podczas których dokonano m.in. renowacji ołtarza głównego i czterech ołtarzy bocznych, obraz św. Franciszka został przeniesiony w inne miejsce - od strony prezbiterium nad pierwszy konfesjonał po lewej stronie kościoła. 

Antoni z Padwy, nazywany też Antoni Padewski, właśc. Fernando Martins de Bulhões, pol. Ferdynand Bulonneportugalski teolog, franciszkanin, święty Kościoła katolickiego, prezbiter i doktor Kościoła..W ikonografii św. Antoni przedstawiany jest w habicie franciszkańskim; nieraz głosi kazanie, czasami trzyma Dziecię Jezus.

Franciszek z Asyżu, właśc. włos. Giovanni Bernardone, nazywany Biedaczyną z Asyżu – włoski duchowny katolicki, diakon, założyciel zakonu franciszkanów. Na wielu wizerunkach Franciszek trzyma w ręku krzyż, a u jego stóp znajduje się czaszka – symbole pokuty i umartwienia.

W nawie dwa dodatkowe ołtarze boczne. Jeden z nich po prawej stronie od prezbiterium – ołtarz Przemienienia Pańskiego z obrazami Przemienienia Pańskiego i obrazem św. Marcina z Tours (316-397).

Św. Marcin w ikonografii zachodniej przedstawiany jest, jako legionista na białym koniu, dający część swojego płaszcza biedakowi. W Kościele katolickim jest on patronem żołnierzy.

Kolejny boczny ołtarz po lewej stronie od prezbiterium - ołtarz św. Rocha z obrazem św. Rocha ( 1295-1327) i św. Mikołaja (ok. 270- ok. 342). 

Św. Roch na ziemiach polskich czczony był przede wszystkim jako patron chroniący od zarazy, stąd w epoce staropolskiej były mu poświęcone liczne ołtarze. W ikonografii św. Roch przedstawiany jest często jako młody pielgrzym lub żebrak w łachmanach i najczęściej z psem biegnącym obok.

Święty Mikołaj był uważany za świętego, który udziela pomocy w każdej potrzebie. Był na przykład przywoływany w rytuałach egzorcystycznych. Popularność kultu spowodowała, że poświęcono mu tysiące kościołów, ołtarzy, kaplic, szpitali i hospicjów.

Nad konfesjonałem pierwszym od prezbiterium po prawej stronie znajduje się obraz św. Józefa z Jezusem.

Ołtarze główny i boczny wykonane zostały przez zakonników z drewna  dębowego, rzeźby zaś z drewna lipowego.

W 1875 roku firma Blomberga z Warszawy wykonała dla kościoła organy, które przebudowano w 1904 roku. Po wojnie w 1964 r. organy odbudowano a w 1947 roku wykonano niewielki dzwon u płockiego ludwisarza Franciszka Bręgosza. W 2015 roku rozbudowa i konserwacja organów została zlecona Pracowni Budowy i Konserwacji Organów Piszczałkowych w Białymstoku.

Na frontonie kościoła znajdowały się pierwotnie drewniane rzeźby św. Piotra i św. Pawła. Po ich zniszczeniu przez hitlerowców zastąpione zostały współcześnie (1990-10-05) identycznymi rzeźbami z piaskowca (ich fundatorem był Tadeusz Kwiatkowski).

Wśród niewielu zabytkowych ornatów i aparatów liturgicznych, które przeżyły pożogę wojenną, na szczególną uwagę zasługuje kielich mszalny i kunsztownie wykonana i zdobiona monstrancja.